CanaryNet Tarballs

Küpler

Bu dosyalar, bir kayıt anahtarına sahip olan mevcut BetaNet Node Runner'ları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. CanaryNet'ye katılım şu anda kapalıdır. Bahar 2022'de açılacaktır.

BetaNet Düğüm El Kitabı

Dosya adı: BetaNetNodeHandbook.pdf

BetaNet Düğümü

Dosya adı: node.tar.gz

Sürüm: 3.2.0

SHA256 checksum: 144b6d307f8083820d07e5a7e257cf1a9064154c01e3103b2a568f6c3fba1a4f

BetaNet Ağ Geçidi

Dosya adı: gateway.tar.gz

Sürüm: 3.2.0

SHA256 checksum: ae85820b00f32432922ca96ed82df3dacb65e2778b4b191e687ffd20549a80ee

Popüler